Hjem

Norsk Belgisk Fårehundklubb avd. Rogaland inviterer til Pupscan seminar søndag 17desember kl10.00 i Tanangerveien 213, 4050 Sola.

Vi har satt prisen til 500kr pr.pers, men dette vil bli redusert hvis det blir mange påmeldte, da vi ikke ønsker å tjene penger på dette, men bare få dekket inn kostnadene med å få de over.

Økonomisk bindende påmelding til Tone.rasmussen@gmail.com.

Kort beskrivelse av MH:

Mentalbeskrivelse Hund (MH) er en testform som brukes for å få et bilde av hunders mentalitet.

MH beskriver de atferder som forskning har vist at er mest/sterkest arvbare.

Under en MH går hund og eier gjennom en bane med ulike moment der disse atferder dokumenteres av en dommer.

 

Link til Regelverk for MH:

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/Regler-for-mentalbeskrivelse-hund-per-01.05.12.pdf

 

Link til Terminliste for MH prøver i NKK:

http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/terminliste/